Гаранционни условия
 
Сервизът на "Пиксел" разполага с отлично подготвени специалисти и база за диагностика и ремонт, както на гаранционни така и на извънгаранционни компютърни модули, системи и монитори.

Процедура, съпътстваща приемането на техника в сервиза:

 • Консултант сервизни услуги попълва ППП (Приемо-предавателен протокол) в електронна форма, който се отпечатва на хартиен носител в два еднакви екземпляра — първият е за клиента, а вторият придружава съответната приета техника. Протоколът съдържа — описания проблем, окомплектация, името на клиента и телефон за връзка с него.
 • Техниката се предава на инженера за диагностика и ремонт.
 • Съставя се запис в електронна форма, съдържащ информация за решението относно поправка/замяна.
 • В случай, че техниката не подлежи на ремонт се издава препоръка за замяна с нова. Ако не е налична в момента, на клиента се предлага замяна с подобна или в краен случай се определя парична компенсация.
 • Поправената/заменената техника се предава на клиента, който връща на консултанта оригинала на втория екземпляр на ППП.

Гаранционно обслужване

Гаранционното обслужване е предвидено само в сервиза на "Пиксел". За обслужване извън офиса на фирмата се заплаща допълнително според установените от фирмата тарифи!

ВНИМАНИЕ: ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизправности, причинени от компютърни вируси и софтуерни проблеми! При повреди, причинени от лош транспорт, неподходящо съхранение в замърсени, влажни, неотоплени и прашни помещения, удар, изпускане и природни бедствия или по други независещи от него причини, отстраняването им става след заплащане !

Случаи на отказ на гаранционно обслужване:

Mainboards, Videocards, sound cards, I/O cards, fax modem
 • Счупени пасивни и активни елементи (кондензатори, транзистори, бобини и др.).
 • Счупени или липсващи компоненти (слот, вентилатор на чипсет и др.).
 • Увреден общ външен вид.
 • Повредено PCB (print circuit board).
 • Прекъснати и изгорели писти.
 • Видими повреди по електронните компоненти.
 • Изкривени или липсващи пинове.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.
CPU
 • Наранен кристал.
 • Увреден общ външен вид.
 • Изкривени или липсващи пинове.
 • Видими повреди по електронните компоненти.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.
Memory
 • Счупени пасивни и активни елементи.
 • Видими повреди по електронните компоненти.
 • Изгорели писти.
 • Увреден общ външен вид.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.
LAN products
 • Счупени или липсващи компоненти и куплунзи.
 • Счупена или наранена пластмаса (Switch, Hub).
 • Увреден общ външен вид.
 • Повредено PCB (print circuit board).
 • Прекъснати писти.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.
*Всички мрежови компоненти подлежат на еднократно гаранционно обслужване. При следваща повреда се заплаща ремонт по ценова листа на фирма "Пиксел".

CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R(RW), FDD
 • Счупена или наранена пластмаса на куплунга.
 • Увреден общ външен вид.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.
HDD
 • Счупени или липсващи компоненти.
 • Счупена или наранена пластмаса на куплунга.
 • Увреден общ външен вид.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.
Компютърна система, Case, PS
 • Увреден общ външен вид.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.
*Серийните номера на захранванията (PS) и кутиите (Case) не са отбелязани на гаранционната карта. Гаранционният срок на PS е 12 месеца, считано от закупуването му

Mouse and game accessories, Keyboards, coolers
 • Увреден общ външен вид.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.
Printers
 • Неправилна употреба.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.
Monitors
 • Увреден общ външен вид.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.

Информация

Гаранционна карта — Документ удостоверяващ гаранционния срок на закупената стока. Всяка карта има дата на издаване, получател, наименование на стоката, серийни номера и гаранция.
Гаранционен срок — Времето, за което "Пиксел" безплатно ремонтира, диагностицира или заменя дефектиралия модул.
*изключение правят случаите описани в "Случаи на отказ на гаранционно обслужване".
*Уважаеми клиенти, оставяйте възможно най-пълно описание на проблема, съпътстващ дефектиралата техника. Това ще улесни, както нашата така и Вашата работа и ще намали времето за отстраняване на проблема!
"Пиксел" не носи отговорност за повреди причинени по вина на клиента (неправилен транспорт, метеорологични уловия, инсталиран софтуер) и за техника, непотърсена в 15 дневен срок, както и не поема отговорност за наличната информация (инсталирани програми и съхранявани файлове) в паметта на клиентската техника.
За подробности се обръщайте към нас на адрес support@pix-l.biz.
настолни и преносими компютри
офис техника и консумативи
индивидуални компютърни системи
компютърна периферия
стоки на изплащане
промоции
уеб дизайн и хостинг
консултации
изграждане на компютърни мрежи
поддръжка и сервиз
абонаментно обслужване
пълнене и рециклиране на тонер касети